Ani jedna niepubliczna szkoła wyższa nie uczestniczy w konkursie mającym wyłonić najlepsze ośrodki naukowe - ustaliła "Rzeczpospolita".

O status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), czyli mającego szczególne osiągnięcia w dziedzinach nauk m.in. matematycznych, fizycznych, chemicznych, medycznych czy farmaceutycznych, ubiega się 25 wydziałów, jednostek naukowych i konsorcjów.

Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zauważa, że uczelnie niepubliczne nie startowały ani indywidualnie, ani jako członek konsorcjum. Wskazuje jednak, że wyjątkowo mało jest szkół niepublicznych prowadzących kierunki ścisłe i medyczne, które obejmuje trwający konkurs.

O tym, kto otrzyma status KNOW, zdecyduje minister na podstawie listy rankingowej przygotowanej przez komisje konkursowe. Wydział czy instytut, który zdobędzie status KNOW, otrzyma maksymalnie 10 mln zł z budżetu państwa, a jego pracownicy dostaną dodatki do pensji i wyższe stypendia.