Największe trudności z zaliczeniem testu będą mieli uczniowie z małych miejscowości. Autorzy egzaminu gimnazjalnego alarmują, że szczególne zaniepokojenie budzi różnica między wynikami uczniów ze szkół wiejskich a miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Za trzy tygodnie gimnazjaliści z klas III przystąpią do egzaminu kończącego naukę według zasad określonych przez nową podstawę programową.
Do tej pory egzamin składał się z dwóch części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. W tym roku każda z nich będzie miała inną strukturę. W części humanistycznej wyodrębnione zostaną zadania z języka polskiego, a w części matematyczno-przyrodniczej – czysto matematyczne. Nowością jest trzecia część, która sprawdzi wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego. Egzamin będzie miał dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Wyniki z tego pierwszego będą uwzględniane przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wcześniej egzamin językowy był przeprowadzany, ale nie odnotowywano tego na świadectwie.