Uniwersytety Trzeciego Wieku to wspaniały ruch; aktywność edukacyjna i zawodowa ludzi starszych nie jest żadną ekstrawagancją - przekonywał premier Donald Tusk. Zapowiedział też wieloletnią kampanię informacyjną ws. wydłużania aktywności zawodowej.

Tusk wziął w poniedziałek udział w Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie.

Szef rządu ocenił, że zmiany w systemie emerytalnym są potrzebne - m.in. ze względów demograficznych i ekonomicznych. Wyraził nadzieję, że słuchacze uniwersytetów Trzeciego Wieku swoją aktywną postawą będą wzorem dla kolejnych pokoleń, które będą objęte nowym systemem emerytalnym.

"Na każdym naszym spotkaniu rozmawialiśmy, co szczególnie budujące, nie tylko o waszych problemach i oczekiwaniach, ale o wiele częściej i dłużej rozmawialiśmy o tym, co będzie czekać Polaków w przyszłości. Nie pierwszy raz w historii Polski, szczególną odpowiedzialnością wykazują się ci, którzy swoje aktywne życie przeżyli, którzy mogliby - z zupełnie zrozumiałych względów - myśleć już tylko o wypoczynku, spokojnej jesieni swojego życia" - powiedział szef rządu do uczestników kongresu.

Jak dodał, ze względu na potrzeby demograficzne, na wydłużanie się przeciętnej długości życia w Polsce, prowadzona jest obecnie dyskusja, jak długo człowiek może i powinien pracować. "Powiem szczerze, nie miałbym odwagi zgłosić tej trudnej, twardej propozycji - jaką jest podniesienie wieku emerytalnego - gdyby między innymi nie doświadczenie waszych środowisk, doświadczenie, którym dzieliliście się także ze mną w ostatnich latach na wielu spotkaniach" - wyznał premier.

Ocenił, że to doświadczenie pokazuje, iż - jeśli są stworzone warunki, są właściwi ludzie i środki - to aktywność edukacyjna, zawodowa i społeczna ludzi starszych nie jest "żadną ekstrawagancją, kaprysem znudzonego, starszego człowieka".

Tusk zadeklarował ponadto, że rząd chce przeprowadzić wieloletnią kampanię informacyjną ws. wydłużania aktywności zawodowej. "Nie chcemy chować głowy w piasek. Dlatego chcemy, oprócz zwykłej, suchej ustawy przeprowadzić wieloletnią kampanię promocyjną, informacyjną - jak dojść do zdolności życiowej, dłuższej aktywności zawodowej, ale także chcemy wspierać wszystkie formy aktywności społecznej, zawodowej, edukacyjnej ludzi starszych już dzisiaj" - podkreślił premier.

Szef rządu mówił też o koalicyjnych rozmowach PO i PSL ws. reformy emerytalnej - planowanych na poniedziałek wieczorem. Wyraził przekonanie, że uda się przyjąć projekt, który m.in. umożliwi "szanse pomocy dla tych, którzy ze względu na zdrowie, inne kłopoty, nie będą w stanie kontynuować pracy". "Taki model pośredni - ostry tam gdzie trzeba, ale pomocowy dla ludzi, którzy takiej pomocy będą potrzebowali niedługo zaprezentujemy w parlamencie" - zaznaczył.

Premier zadeklarował również, że będzie "bardzo ostro" przekonywał, żeby środki przeznaczone na pomoc dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku miały "wreszcie solidne podstawy prawne" - tak aby słuchacze tych Uniwersytetów mogli korzystać z różnego rodzaju grantów - w stopniu wyższym niż do tej pory.

Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbywa się pod hasłem "Innowacyjne uniwersytety trzeciego wieku dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki"; to główne wydarzenie obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku.