Episkopat domaga się przywrócenia religii do ramowego planu nauczania w szkołach - oświadczył w środę zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Na konferencji prasowej po zakończonych w Warszawie dwudniowych obradach Konferencji Episkopatu Polski abp Gądecki powiedział, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu wykreśliło zajęcia z religii z ramowego nauczania w szkołach. Jak dodał, wprowadziło to zamęt w samorządach i wśród katechetów. W ocenie zastępcy przewodniczącego KEP jest to "pewna dyskryminacja religii w stosunku do innych przedmiotów".

Hierarcha poinformował, że minister edukacji Krystyna Szumilas zapewniła Episkopat, że rozporządzenie nie wprowadza zmian w nauczaniu religii i finansowaniu tych lekcji. Jednak w ocenie KEP nie jest to zadowalające. Jak powiedział abp Gądecki, Kościół domaga się przywrócenia nauczania religii do ramowego planu nauczania, zgodnie z zapisami konkordatu. Episkopat chce także zabezpieczenia bezpłatności lekcji religii w przedszkolach.

MEN zapewnia, że w sprawie nauczania religii w szkołach nic się nie zmienia

"Religia jest elementem bezpłatnego nauczania i dalej jest organizowana na tych samych zasadach jak była organizowana do tej pory" - zapewniała w miniony piątek minister edukacji Krystyna Szumilas. "Religia jest w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania, jest tam wpisana" - podkreśliła.

W ubiegłym tygodniu resort na swojej stronie internetowej wyjaśnił, że religia, podobnie jak etyka czy wychowanie do życia w rodzinie, znajduje się w ramowych planach nauczania w grupie przedmiotów nieobowiązkowych.

"Każdy ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły zawiera zajęcia o różnym charakterze: po pierwsze takie zajęcia, których wymiar jest określony wprost w danym ramowym planie nauczania, po drugie takie zajęcia, których wymiar określają inne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Pierwsza grupa zajęć to obowiązkowe zajęcia edukacyjne (i zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych). Do drugiej grupy zajęć należą: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego" - podało MEN.

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, które ma wejść w życie od 1 września 2012 r., minister edukacji podpisała 20 stycznia. Wiąże się ono z rozpoczętą we wrześniu 2009 r. reformą edukacji i stopniowym wprowadzaniem nowej podstawy programowej nauczania. W podstawie określone jest, czego i na jakim etapie nauki uczeń musi się nauczyć. Podstawa jest dokumentem, w oparciu o który pisane są podręczniki szkolne i programy nauczania.