Organ prowadzący placówkę oświatową może powierzyć pełnienie obowiązków jej dyrektora pedagogowi, bez względu na jego charakter pracy.
Zastąpić szefa szkoły może bowiem osoba, która jedynie uzupełnia tam swoje pensum, nawet gdy nie jest w niej zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
Uzupełnianie pensum to instytucja występująca w stosunkach pracy nauczycieli na podstawie Karty nauczyciela i nieuregulowana w przepisach kodeksu pracy.