Szkołę można czasowo zamknąć, jeśli jest zbyt zimno na zewnątrz lub w klasach. W takich przypadkach uczniowie nie muszą odrabiać straconych zajęć. Dyrektor może zawiesić zajęcia z uczniami, jeśli temperatura na zewnątrz mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach wynosi co najmniej -15 C.

– W takiej sytuacji zarządzający placówką musi uzyskać zgodę jej organu prowadzącego, czyli wójta, burmistrza czy prezydenta miasta – wyjaśnia Monika Rubaj-Królikowska, radca prawny w gminie Ustka.

Powodem odwołania zajęć z uczniami może być też niska temperatura w kasach. Dyrektor może je zawiesić, jeśli w klasach jest zimniej niż 18 C. Może to zrobić na czas określony.