Były minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski został w piątek powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – poinformował resort edukacji na Twitterze. Na sekretarza stanu ponownie powołana została Marzena Machałek.

Machałek powołana została również na pełnomocnika rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej i kształcenia zawodowego.

W kierownictwie resortu pozostał też Maciej Kopeć jako podsekretarz stanu.

"Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłem przekazać powołania pana premiera Mateusza Morawieckiego dla dwóch wiceministrów edukacji. Pan Dariusz Piontkowski i pani Marzena Machałek to wybitni eksperci, którzy do tej pory się świetnie troszczyli o rozwój oświaty, będą wspaniałym wsparciem dla naszych dalszych dążeń na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. W składzie kierownictwa ministerstwa pozostaje w dalszym ciągu również pan Maciej Kopeć z czego się bardzo cieszę" – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na nagraniu opublikowanym na Twitterze.

Dariusz Piontkowski ma 56 lat. Jest historykiem, absolwentem Wydziału Humanistycznego białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie to samodzielna uczelnia – Uniwersytet w Białymstoku). Następnie skończył podyplomowe studia menadżerskie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, podyplomowe studia z zarządzania kadrami w administracji publicznej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku i studia podyplomowe z zarządzania oświatą na Uniwersytecie w Białymstoku.

Przez wiele lat pracował jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Uczył historii i wiedzy o społeczeństwie. W latach 1994-2007 zasiadał w białostockiej radzie miasta. Od 2007 roku radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, a następnie marszałek województwa podlaskiego. W 2010 r. ponownie został radnym województwa.

Jest posłem na Sejm VII i VIII kadencji. Był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Od 4 czerwca 2019 r. do 20 października 2020 r. był ministrem edukacji narodowej.

Marzena Machałek ma 60 lat. Jest polonistką. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania. Pracowała w szkole podstawowej jako nauczyciel języka polskiego. Pełniła funkcję zastępcy burmistrza do spraw polityki społecznej w Kamiennej Górze, była dolnośląskim wicekuratorem oświaty.

Od 2006 r. nieprzerwanie sprawuje mandat posła na Sejm RP. Od początku swojej pracy parlamentarnej zasiadała w komisjach i podkomisjach zajmujących się m.in. sprawami oświaty i samorządu terytorialnego, była wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Od marca 2017 r. jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Maciej Kopeć ma 58 lat. Jest historykiem, absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1991 r. związany był z XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, gdzie przez dziesięć lat był wicedyrektorem szkoły. Był też zachodniopomorskim kuratorem oświaty i radnym Rady Miasta Szczecina. Od stycznia 2016 r. jest podsekretarzem stanu w MEN.