Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie realizował projekt identyfikacji barier utrudniających lub uniemożliwiających zdalne nauczanie w szkołach w związku z pandemią COVID-19 – mówi Andrzej Sadłowski, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji i Usług IT, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

- Pierwszy obszar problemów to brak standaryzacji jeżeli chodzi o dostarczanie technologii do szkół. Konsekwencją było to że były miejsca gdzie były poważne trudności z logowaniem się w ogóle do systemu – tłumaczy Andrzej Sadłowski.

Dalej wyjaśnia, że drugą, kluczową kwestią, są kompetencje. Były takie szkoły, które kompetencji niezbędnych by poradzić sobie w tej sytuacji po prostu nie miały.