Składam prezydencki projekt zmiany Prawa oświatowego, zgodnie z którym działalność wszelkich organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły będzie wymagać nie tylko zgody dyrekcji szkoły, ale przede wszystkim zgody rodziców - poinformował w piątek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podczas spotkania z rodzinami w Pałacu Prezydenckim przypomniał o podpisaniu przez siebie karty rodziny. Jak mówił, jest tam mowa m.in. o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.

"Czas najwyższy, by w naszym systemie prawnym, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, wreszcie to prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami było realizowane" - zaznaczył prezydent. Dodał, że dotyczy to m.in. prawa rodziców do decydowania, jakie treści będą dzieciom przekazywane w szkole.

Poinformował, że składa prezydencki projekt zmiany Prawa oświatowego, zgodnie z którym działalność wszelkich organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły będzie wymagać nie tylko zgody dyrekcji szkoły, ale przede wszystkim zgody rodziców.

"Taka organizacja, która chce działać na terenie szkoły, czy to prowadząc zajęcia pozalekcyjne, czy jakakolwiek działalność dla dzieci, będzie zobowiązana przedstawić rodzicom pełną informację o tym, co zamierza dzieciom przekazywać i w jakiej formule, czego będą dotyczyły te treści i kto będzie tego przekazania dokonywał" - wyjaśnił prezydent.

Podkreślił, że będzie to dotyczyło każdej organizacji, niezależnie od jej profilu i sposobu działania.

Prezydent poruszył również temat edukacji domowej, która - jak mówił - "odbywała się w praktyce w ostatnim czasie właściwie we wszystkich domach w Polsce" z powodu koronawirusa.

"Rodzice wielokrotnie siedzieli przy komputerach z dziećmi, wspierali, pomagali się uczyć i realizowali z nimi dodatkowo program szkolny po to, żeby dzieci mogły skończyć ten rok szkolny bez strat" - przekonywał prezydent. Jego zdaniem taka formuła nauki "sprawdziła się i działa dobrze".

Dlatego - mówił - "uważam, że rodzice powinni mieć możliwość realizowania edukacji domowej w formie ustawowej". Jak jednocześnie wskazał, "kilka dni temu, już po ogłoszeniu przeze mnie karty rodziny, w której zresztą o edukacji domowej także jest mowa, został zgłoszony poselski projekt w tej sprawie".

"Mam nadzieję, że oba te projekty - zarówno mój, dotyczący decyzji podejmowanej przez rodziców w sprawach edukacyjnych, programowych i organizacji, które mogą prowadzić na terenach szkół zajęcia z dziećmi (...), jak również dotyczący edukacji domowej, jak najszybciej zostaną rozpatrzone przez parlament i będziemy mieli te przepisy w naszym systemie prawnym" - powiedział prezydent.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki (w skład której wchodzą również rodzice) i rady rodziców.

Na początku czerwca prezydent podpisał zobowiązanie karta rodziny. To zbiór zasad, którymi - jak zadeklarował - będzie się kierował, podejmując decyzje o podpisywaniu ustaw uchwalanych przez parlament. Zakłada ona m.in. wsparcie dla rodzin i dla seniorów, rynek pracy przyjazny rodzinie, obronę instytucji małżeństwa oraz ochronę dzieci przed "ideologią LGBT". Dokument został skrytykowany m.in. przez opozycję, która przekonywała, że zawarte w nim zapisy dzielą polskie społeczeństwo i odwracają uwagę od prawdziwych problemów.