Mamy około 7 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii, półkolonii i obozów – poinformował minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Jak podał, skorzysta z nich w sumie około 240 tys. uczniów.

"Chciałbym życzyć wszystkim uczniom, nauczycielom, a także rodzicom uczniów, bezpiecznych, sympatycznych wakacji. Podziękować im jeszcze raz za ten zwiększony wysiłek w ostatnich kilku miesiącach, związany z pandemią" – powiedział minister na konferencji w piątek, w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Podał najnowsze dane o zorganizowanym wypoczynku dla dzieci i młodzieży w te wakacje.

Z myślą o rodzicach Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku https://wypoczynek.men.gov.pl/, za której pomocą każdy może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty. Organizator ma obowiązek zrobić to na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – na 14 dni przed.

"Tak jak co roku, także podczas obecnych wakacji prowadzimy rejestrację zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży" – poinformował szef MEN. "Mamy zgłoszonych około 7 tys. wyjazdów, kolonii, półkolonii czy obozów" – podał Piontkowski

Z danych MEN wynika, że w tym roku około 240 tys. dzieci i młodzieży ma skorzystać ze zorganizowanego wypoczynku. Na krajowy wypoczynek ma wyjechać ok. 160 tys. uczniów, na zagraniczny – ok. 3 tys. Około 80 tys. uczniów ma skorzystać z półkolonii.

"Przytłaczająca większość dzieci będzie spędzała te wakacje w naszym kraju. Ma to związek nie tylko z sytuacją epidemiczną. Co roku tak jest, że większość dzieci, młodzieży wakacje spędza w kraju" – powiedział minister.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane o miejscu wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, o warunkach sanitarno-higienicznych, liczbie uczestników, zatrudnionej kadrze oraz o programie pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania.

Pod koniec maja resort edukacji opublikował – przygotowane wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym – wytyczne, które będą obowiązywały w tym roku podczas organizacji wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży. Zaznaczono, że celem procedur jest minimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem przez wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń.

Zgodnie z wytycznymi uczestnicy wypoczynku w dniu wyjazdu muszą być zdrowi. Mają to poświadczać rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice poświadczają też, że dziecko nie mieszkało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.

Uczestnicy wypoczynku mają być przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu i z przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Rodzice muszą też zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

W wytycznych znalazły się też zapisy o organizacji warunków zakwaterowania, transportu i wyżywienia.