Maturę należy przeprowadzić tak, by nie zagrażała zdrowiu maturzystów ani egzaminatorów. Polskie uczelnie akademickie są gotowe odłożyć decyzje rekrutacyjne do czasu otrzymania wyników matury - zapewnili w środę przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich udostępniło w środę stanowisko w sprawie tegorocznej rekrutacji na studia. Odnosząc się do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, rektorzy przypomnieli, że trwają przygotowania do przeprowadzenia rekrutacji na studia. A odbywa się ona na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

“Matura, będąca od 20 lat w istocie egzaminem wstępnym na uczelnie, jest jednakową dla wszystkich, sprawiedliwą miarą poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia studiów, zapewniającą zarówno porównywalność wyników w skali kraju, jak i dostateczną rozdzielczość, niezbędną w rekrutacji na oblegane kierunki studiów” - piszą.

“Dlatego należy zachować tę formę rekrutacji także w bieżącym roku” - zaznaczają. Podkreślają, że tegoroczny egzamin maturalny może się odbyć tylko w warunkach, które nie będą zagrażały zdrowiu maturzystów oraz egzaminatorów.

“Z tego powodu nastąpi, być może, odsunięcie w czasie terminu przeprowadzenia tego egzaminu. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich deklaruje, że polskie uczelnie akademickie są gotowe odłożyć decyzje rekrutacyjne do czasu otrzymania z systemu egzaminacyjnego wyników tegorocznej matury” - informują przedstawiciele KRASP.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich, utworzonym przez polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Członkami KRASP są zarówno akademickie uczelnie publicznie, jak i niepubliczne.