Wstrzymanie naboru do programów grantowych do czasu przywrócenia nieskrępowanej działalności uczelni postuluje Krajowa Reprezentacja Doktorantów.
KRD przeprowadziła ankietę dotyczącą oceny rozwiązań stosowanych wobec doktorantów przez polskie uczelnie w sytuacji pandemii. Wzięło w niej udział 163 respondentów z 50 ośrodków naukowych.
Z odpowiedzi wynika, że wsparcie doktorantów ze strony uczelni w obecnej sytuacji wygląda różnie. 62 proc. respondentów wskazuje np., że ich jednostka naukowa w obecnej sytuacji nie oferuje żadnego wsparcia. 45 proc. nie otrzymało też od promotora informacji na temat tego, jak mogą zdalnie realizować prace związane z rozprawą doktorską. 42 proc. twierdzi, że uczelnia nie umożliwia im realizacji pracy doktorskiej w ten sposób.
Niektórzy ankietowani skarżą się także, że ich jednostka naukowa uzależnia możliwość pracy zdalnej od osobistego stawiennictwa na terenie uczelni, w celu pisemnego złożenia podania w tej sprawie. Narzekają też na utrudnienia w uwierzytelnieniu elementów projektów grantowych za pomocą środków porozumiewania się na odległość czy dopełniania innych formalności.
W związku z tym KRD postuluje ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi wiele zmian. Przede wszystkim chcą, aby w komunikatach wydawanych przez resort i uczelnie doktoranci byli precyzyjnie wskazywani, jeżeli są ich adresatami. W ich ocenie ważne jest też to, aby resort nauki wygospodarował pieniądze na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi projektami badawczymi, które wynikają z rozwoju pandemii. Chodzi m.in. o zwrot kosztów biletów czy zakwaterowania w związku z ograniczeniem mobilności.
Chcą też wstrzymania naboru do programów grantowych do czasu przywrócenia nieskrępowanej działalności uczelni oraz wydłużenia terminu przygotowania indywidualnego planu badawczego.
Zdaniem KRD ważne jest także umożliwienie podpisywania wszelkich dokumentów związanych z obsługą administracyjną doktorantów lub związanych z realizowanymi grantami badawczymi za pomocą profilu zaufanego, przesłanego cyfrowo dokumentu przez system informatyczny jednostki naukowej, lub za pomocą indywidualnego konta e-mailowego doktoranta zarejestrowanego w domenie uczelni.