Możliwość otrzymania zapomogi z funduszu stypendialnego, zwolnienie z opłat za pobyt w domu studenckim - to wybrane rekomendacje resortu nauki dla uczelni, mające wesprzeć studentów. MNiSW przygotowało taki pakiet w związku z obowiązującym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego.

W czwartek po południu resort nauki opublikował na swojej stronie internetowej informacje dla uczelni o możliwości wsparcia studentów w związki ze stanem zagrożenia epidemicznego. Zestaw zaleceń określono mianem "Pakietu dla studenta".

Poinformowano, że student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.

"W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego" - napisano. Podkreślono, że analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Środki na tego typu zapomogi są przekazywane uczelniom z budżetu państwa na bieżąco (co miesiąc) zgodnie z dotychczasowymi zasadami. "W przypadku wzrostu zapotrzebowania uczelni na środki dotacji w związku z przyznaniem zapomóg dużej liczbie studentów i doktorantów, ministerstwo będzie elastycznie podchodziło do rozpatrywania wniosków uczelni o zwiększenie dotacji na 2020 r." - zaznaczono.

"Ponadto, w opinii ministerstwa, zasadne jest uwzględnienie szczególnej sytuacji studentów zakwaterowanych w domach studenckich, którzy ze względu na odwołanie zajęć nie korzystają z tych obiektów, poprzez zwolnienie studentów z opłat za miejsce w domu studenckim za ten okres" - napisano.

W wideo zamieszczonym wraz z komunikatem wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przypomniał również o innych rekomendacjach resortu, m.in. zaleceniu, by uczelnie rozważyły zawieszenie poboru opłat za studia, zwłaszcza w sytuacji, gdy zajęcia nie odbywają się zdalnie.

"Zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie, a my jesteśmy otwarci na wasze postulaty i propozycje, które zgłaszacie za pośrednictwem Parlamentu Studentów czy NZS" - zachęcał Gowin.

Resort zaapelował również, aby uczelnie dołożyły wszelkich starań, aby w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów przebiegała terminowo i w miarę możliwości bez zakłóceń.

Przypomniano też, że regulamin świadczeń dla studentów powinien być zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie uczelni. "W trosce o studentów i doktorantów ubiegających się o świadczenia należy również zadbać, aby wszelkie wzory dokumentów związane z realizacją ich prawa do ubiegania się o stypendia i zapomogi (np. wniosków, oświadczeń) były zamieszczone na stronie internetowej uczelni do pobrania przez wnioskodawców" - podkreśliło w komunikacie MNiSW.