Uniwersytet Warszawski w związku z ryzykiem związanym z koronawirusem odwołuje od 11 marca do 14 kwietnia zajęcia stacjonarne dla studentów i doktorantów, zamyka dla czytelników bibliotekę uniwersytecką. Do 30 kwietnia odwołano wydarzenia otwarte, zawieszono wyjazdy służbowe i kwaterowanie nowych osób w domach studenckich.

We wtorek rektor UW Maciej Pałys wydał zarządzenie w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

W dokumencie poinformowano, że od środy 11 marca do 14 kwietnia 2020 r. odwołane są wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy (nie dotyczy to zajęć prowadzonych zdalnie). W tym czasie zamknięta ma też być dla czytelników Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

Reklama

Do 20 marca 2020 r. kierownicy jednostek dydaktycznych mają ogłosić listę wykładów i zajęć, które będą prowadzone w wersji on-line.

Do 30 kwietnia br. odwołane są też wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, wykłady (w tym zajęcia Uniwersytetu Otwartego), występy artystyczne i inne spotkania organizowane przez Uniwersytet Warszawski, jak również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

Reklama

Do końca kwietnia br. zawieszono też służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych uniwersytetu. Wstrzymano też przyjazdy gości zagranicznych na Uniwersytet Warszawski, a także kwaterowanie nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW. Obiektów tych nie będą też mogły odwiedzać goście zewnętrzni (nie dotyczy to tylko obiektów UW świadczących usługi hotelowe).

Poza tym, w zarządzeniu wskazano studentom, doktorantom i pracownikom, kogo na uczelni powiadomić o zachorowaniu na chorobę wywołaną przez koronawirusa lub to, że jest się objętym kwarantanną. Dokument reguluje też kwestie związane z pracą zdalną.

Rektor w komunikacji wewnątrz uniwersytetu zaleca wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

UW to nie jedyna warszawska uczelnia, która w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem zmienia plany. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie we wtorek ogłosiła, że zmienia formułę swojego wiosennego dnia otwartego. Zaplanowane na 14 marca wydarzenie odbędzie się nie w murach uczelni, ale online. Tego dnia od godz. 12 osoby zainteresowane studiami na uczelni będą za pośrednictwem internetu wziąć udział w spotkaniu i zadawać przedstawicielom uczelni pytania dotyczące rekrutacji czy studiów.

Z kolei Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie zdecydowała się odwołać Dni Otwarte kierunku Wiedza o Teatrze (zaplanowane na 14 marca) oraz Aktorstwo (zaplanowane na 15 marca). Nie odbędzie się też cykl pokazów "Dobry Wieczór AT" przewidziany na 13-15 marca.