W 2023 roku maturę będzie zdawać pierwszy rocznik ośmioletniej szkoły podstawowej. Wiadomo, że świadectwo dojrzałości będzie trudniej uzyskać.

Obecnie, aby zdać maturę trzeba obowiązkowo przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz czterech egzaminów w części pisemnej.

W części ustnej trzeba zaliczyć egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎ i egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎.

Z kolei w części pisemnej maturzysta musi przystąpić do egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎ oraz egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej i pisemnej oraz tylko przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Od 2023 roku aby zdać maturę, trzeba będzie uzyskać dodatkowo 30 proc. z części rozszerzonej.

Jak informuje tvn24.pl zmiany czekają także samą konstrukcję testu. Cel jest jeden: ma być trudniej. - Największa reforma ma dotyczyć egzaminu pisemnego z języka polskiego. Dokładniej niż do tej pory ma być sprawdzana znajomość lektur obowiązkowych. CKE testuje różne nowe rozwiązania, m.in. wprowadzenie na maturze dyktanda, bo poziom ortografii i interpunkcji uczniów jest zdaniem egzaminatorów niezadowalający oraz zadań, których rozwiązanie wymagałyby wcześniejszego wysłuchania tekstu (wzorem egzaminów z języków obcych). Według informacji tvn24.pl dotychczasowe testy tego typu zadań nie wypadły jednak zadowalająco - czytamy na stronie portalu.