Edukacja nie powinna się kończyć na poziomie szkoły średniej czy szkoły wyższej, ale powinna być kontynuowana w dorosłym życiu – mówił w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

W środę w Warszawie zaprezentowano raport "Strategia umiejętności OECD. Polska". Trzy główne rekomendacje płynące z niego to rozwijanie u uczniów umiejętności, które będą wykorzystywać w przyszłości, wspieranie uczenia się przez całe życie i rozwijanie współpracy rządu, samorządu i partnerów społecznych.

"Edukacja nie powinna się kończyć czy na poziomie szkoły średniej, czy na poziomie szkoły wyższej, ale powinna być kontynuowana w dorosłym życiu. Świat wokół nas się zmienia i kompetencje, które nabywamy w trakcie edukacji formalnej na wcześniejszych etapach, nie zawsze wystarczają po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach. To jest refleksja, którą my widzimy już od dłuższego czasu i staramy się to wdrażać" – powiedział minister edukacji na konferencji prasowej, odnosząc się do głównych rekomendacji raportu OECD.

Wskazał, że będzie to także ważny element w dyskusjach z Komisją Europejską na temat wsparcia finansowego w ramach programów unijnych na rozwijanie kompetencji u ludzi dorosłych.

"Element drugi to zwiększony udział pracodawców i przedsiębiorców w pozyskiwaniu umiejętności, wiedzy i kompetencji przez ich pracowników. To temu właśnie służyła reforma szkolnictwa zawodowego" – mówił Piontkowski.

Powołał się na wiceminister edukacji Marzenę Machałek, która w MEN odpowiada za reformę szkolnictwa zawodowego.

"Pani minister Machałek bardzo często podkreśla, że przedsiębiorcy muszą zauważyć, iż w ich interesie leżą jak najlepiej wyedukowani pracownicy, nie tylko na etapie formalnym, ale także doszkalający się w trakcie swojego dorosłego, zawodowego życia" – zaznaczył.

"Trzeci element, bardzo istotny z naszego punktu widzenia wniosek, to współpraca bardzo różnych instytucji. W ramach rządu zauważam w ramach pracy nad +Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030+ potrzebna jest współpraca co najmniej kilku resortów, a chyba w jeszcze większy stopniu uświadomienie tych resortów, które na co dzień nie biorą udziału w pracach nad tą strategią, jak ważna jest ona z punktu widzenia naszego kraju. Stąd będziemy chcieli zainteresować całą Radę Ministrów stanem prac nad strategią i w jeszcze większym stopniu włączyć ją w pracę" – powiedział szef MEN.

Zgodził się też z tezą raportu na temat potrzeby współpracy wszystkich interesariuszy. "Sam rząd nie będzie w stanie doprowadzić do zrealizowania tej strategii. Potrzeba jest współpraca z samorządem terytorialnym, pracodawcami, ale też z organizacjami pozarządowymi, bo dopiero współpraca pozwoli nam przebrnąć przez nowe wyzwania cywilizacyjne i dostosować się do zmieniającego się świata. Bardzo podobnie jak OECD postrzegamy wyzwania, które stoją nie tylko przed polskim rządem, ale stoją też przed innymi państwami i rządami" – zaznaczył Piontkowski.