We współczesnym świecie rosną koszty ignorancji prawnej. Dlatego wraz z rozwojem bankowości, przemysłu, technologii czy medycyny wzrasta zapotrzebowanie na wykształconych w danej dziedzinie specjalistów prawa. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa firmom, instytucjom, osobom fizycznym w zakresie ich praw i obowiązków.

Praktyczne nauczanie

Aby przygotować przyszłych absolwentów studiów prawa do wykonywania wybranego zawodu (sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, prokuratora, komornika, funkcjonariusza publicznego, przedsiębiorcy), Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu organizuje cztery obowiązkowe praktyki. Są to praktyki o charakterze administracyjnym, karnistycznym, cywilistycznym i gospodarczym, które odbywają się między innymi w jednostkach wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych, notarialnych, organach administracji rządowej i w przedsiębiorstwach.

Wybierając studia w Wyższej Szkole Prawa studenci mają możliwość wyspecjalizowania się w wybranych przez siebie dziedzinach: Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości lub Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów, na których zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych czy przedstawicieli biznesu.

Specjalność Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących rozstrzygania spraw karnych, rozstrzygania sporów cywilnych, udziału w postępowaniach mediacyjnych. Student przygotowywany jest do zawodu przez praktyków. Nabywa wiedzę rozwiązując kazusy prawne, bierze regularnie udział w symulacjach rozpraw sądowych, konkursach krasomówczych, w warsztatach z zakresu medycyny sądowo-lekarskiej i warsztatach z zakresu kryminalistyki.  Nabywa umiejętność tworzenia pism zarówno urzędowych, jak i procesowych. Poznaje działalność sądów, prokuratury, policji. Wybranie tej specjalności ukierunkowuje Studenta na wykonywanie w przyszłości zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, radcy prawnego, komornika.

Specjalność Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające świadczenie usług prawnych na rzecz różnych podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek). Specjalność  umożliwia prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń. Student nabywa umiejętność sporządzania pism procesowych na rzecz przedsiębiorców oraz konsumentów. Absolwenci specjalności przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i podejmowania samodzielnych decyzji na bazie prawniczej wiedzy. Wybranie tej specjalności ukierunkowuje studenta na wykonywanie w przyszłości takich zawodów jak doradca prawny, mediator, negocjator, prawnik w korporacjach międzynarodowych, menedżer,  doradca w organizacjach pozarządowych, ekspert prawny firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych, prawnik w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.

Specjalności te oraz praktyki stwarzają kompleksowe podstawy dla wyboru własnej ścieżki – kariery zawodowej.

Wyższa Szkoła Prawa jako pierwsza niepubliczna uczelnia we Wrocławiu nawiązała współpracę z European Law Students’ Association. To największa na świecie międzynarodowa, niezarobkowa i apolityczna organizacja, która zrzesza studentów prawa i administracji oraz młodych prawników. Wspiera ich wiedzę, umożliwia kontakt z autorytetami, prowadzi szkolenia i seminaria w najbardziej topowych tematach związanych z prawem np. takich jak wymiana handlowa krajów EU z Chinami.

Dwa dyplomy jedno czesne

Coraz więcej dziedzin współczesnego życia funkcjonuje w cyberprzestrzeni, a możliwe zagrożenia i przeciwdziałania im wymagają nie tylko wiedzy technicznej, informatycznej, ale i specjalnej wiedzy prawniczej – stąd oferta Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Dlatego też dla studentów prawa stworzono nowatorską możliwość realizacji dodatkowych studiów równoległych na specjalności Cyberprzestępczość na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W ramach jednego czesnego wnoszonego z tytułu studiów prawniczych, student ma możliwość uzyskać dwa dyplomy (magisterium z Prawa i licencjat z Bezpieczeństwa wewnętrznego – o specjalności Cybeprzestępczość).

Nie tylko nauka

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu ma nie tylko doskonałą lokalizację w samym centrum Ostrowa Tumskiego oraz Wyspy Słodowej, tuż przy nadodrzańskich bulwarach i w okolicach malowniczego Rynku. Uczelnia zapewnia także kameralną atmosferę, udział w projektach międzynarodowych, systemy stypendialne i indywidualne podejście do studentów.- Dbamy o integrację i odskocznię od nauki – mówi Magdalena Wróbel marketing manager uczelni – tradycją stał się już nasz Bal Prawnika, organizujemy wiele spotkań z ciekawymi ludźmi i to nie tylko związanymi z obszarem prawa, mamy sprawnie działające koła naukowe, organizujemy konkursy krasomówcze i konferencje oraz wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ itp.

Najważniejszym wyzwaniem, któremu musi sprostać dzisiejszy absolwent prawa jest dostosowywanie się do zmieniającego się świata. Bo o ile sam zawód nie jest niczym zagrożony, to z pewnością o statusie materialnym i pozycji zawodowej będzie decydował nie tylko dyplom ukończenia studiów. Z pewnością przyda się chęć ciągłego rozwoju, umiejętność szybkiego uczenia się, łatwość networkingu i sieć kontaktów. Dlatego warto wybrać uczelnię, która stawia na szeroki rozwój połączony z praktykami, wspiera w umiejętnościach krasomówczych i negocjacyjnych oraz pomaga zrobić pierwszy krok w karierze jeszcze w czasie studiów.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji dostępne są na stronie prawowroclaw.edu.pl

źródło: Materiały Prasowe