Nauczyciele i pracownicy oświaty, którzy brali udział w kwietniowym proteście, będą mogli otrzymać pomoc ze społecznego funduszu strajkowego „Wspieram Nauczycieli” najwcześniej pod koniec czerwca – wynika z informacji, którą w środę ZNP przekazał PAP.

Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że do tej pory wpłynęło 7 281 wniosków o przyznanie pomocy ze społecznego funduszu strajkowego "Wspieram Nauczycieli". "To dopiero początek. Spodziewamy się, że wniosków będzie o wiele więcej, ponieważ oddziały ZNP, które je przyjmowały, mają czas do 10 czerwca na ich zaopiniowanie i przesłanie do Warszawy" – czytamy w informacji przesłanej PAP.

Nauczyciele i pracownicy oświaty (niebędący członkami związków zawodowych), którzy po kwietniowym strajku znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogli składać wnioski o przyznanie wsparcia w oddziałach ZNP do 31 maja br.

Związek wyjaśnił, że zgodnie z regulaminem społecznego funduszu strajkowego, "oddziały ZNP mają 10 dni na zaopiniowanie wniosku i przesłanie go do komisji powołanej przez Sekretariat ZG ZNP (czyli do 10 czerwca br.). To oznacza, że – uwzględniając czas na dotarcie wszystkich przesyłek – Społeczny Komitet będzie mógł dokonać oceny wszystkich wniosków, które wpłynęły najwcześniej w drugiej połowie czerwca”. Rok szkolny kończy się 19 czerwca.

11 kwietnia został uruchomiony rachunek bankowy ZNP, na który wpływają dobrowolne wpłaty na rzecz pracowników oświaty biorących udział w kwietniowym strajku. Na koncie funduszu znajduje się 8 506 603 zł. Podziału tych środków dokona Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli”.

Zgodnie z decyzją komitetu pomoc finansowa w kwocie 500 zł obejmuje osoby, które: przystępując do strajku, nie należały do związków zawodowych; strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku); nie dostały wynagrodzenia za czas strajku; znalazły się w trudnej sytuacji materialnej". Zatem nauczyciele, którzy przerwali protest, aby wziąć udział w egzaminach gimnazjalnych i ośmioklasistów, nie mogli się ubiegać o pomoc z funduszu strajkowego.

Społeczny Komitet "Wspieram Nauczycieli" tworzą m.in.: szefowa organizacji pracodawców Konfederacja Lewiatan Henryka Bochniarz, współzałożycielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Halina Bortnowska, językoznawca prof. Jerzy Bralczyk, muzyk, publicysta "Newsweeka" Zbigniew Hołdys, publicyści "Gazety Wyborczej" Piotr Pacewicz i Wojciech Maziarski, publicysta, b. pierwszy prezes SN prof. Adam Strzembosz, pisarka Olga Tokarczuk i publicysta m.in. "Polityki" i "Gazety Wyborczej" Jacek Żakowski.

Ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych trwał od 8 do 27 kwietnia. Uczestniczyli w nim członkowie ZNP, FZZ, część nauczycieli należących do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność oraz niezrzeszeni.