Centralna Komisja Egzaminacyjna zmieni harmonogram egzaminów zewnętrznych. To pokłosie skrócenia roku szkolnego przez resort edukacji.
Premier na finiszu kampanii do PE zapewnił wyborców, że rok szkolny zakończy się 19, a nie 21 czerwca. Takie rozwiązanie jest o tyle korzystne dla uczniów, że akurat w tym roku święto Bożego Ciała (dzień wolny o pracy) przypada 20 czerwca. Przy obecnym rozwiązaniu prawnym uczniowie w kolejnym dniu musieliby pojawić się w szkole, aby odebrać świadectwa i inne dokumenty.
By słowa premiera nabrały mocy prawnej, resort edukacji narodowej przesłał do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 432 ze zm.). Jego wejście w życie przewidziane jest w kolejnym dniu po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Rodzice i uczniowie obawiają się jednak że mimo tej zmiany na zaświadczenia np. o egzaminie ósmoklasisty czy gimnazjalnym będą musieli czekać aż do 21 czerwca. Tak wynika z harmonogramu CKE.
Zgodnie bowiem z par. 18 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 939 ze zm.) CKE ustala datę wydania zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach, w tym m.in. egzaminu ósmoklasisty. Data ta – zgodnie z art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. 1 – jest ustalana przez CKE w komunikacie w sprawie harmonogramu.
Analizując te przepisy, obawy rodziców i uczniów mogą być uzasadnione, bo termin wydania zaświadczeń wciąż nie został zmieniony i nie musi być identyczny z datą zakończenia roku szkolnego.
– Od lat termin wydania zaświadczeń jest tożsamy z terminem wydania świadectw. Nie będzie inaczej również w tym roku. W tej chwili – do momentu podpisania nowelizacji rozporządzenia – termin zakończenia roku szkolnego to 21 czerwca. Po zmianie – będzie to 19 czerwca. W tym dniu wydane będą również zaświadczenia – zapewnia dr Marcin Smolik, dyrektor CKE. – Po zmianie terminu zakończenia roku szkolnego w rozporządzeniu ogłoszone zostaną przeze mnie aktualizacje komunikatów o harmonogramie egzaminów – dodaje.
– Zaświadczenie otrzymujemy kilka dni wcześniej, ale bez zmiany harmonogramu nie miałbym podstawy prawnej do przekazania ich uczniom 19 czerwca – mówi Jacek Rudnik, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 11 w Puławach.