Społeczne Towarzystwo Oświatowe, największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce, wybrało nowe władze. Pierwsze oświadczenie ws. sytuacji w polskiej oświacie dotyczy m.in. odwołania minister Anny Zalewskiej.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe, największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce, wybrało nowe władze. Pierwsze oświadczenie ws. sytuacji w polskiej oświacie dotyczy m.in. odwołania minister Anny Zalewskiej.

XII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego obradował w Warszawie w dniach 6-7 kwietnia 2019 roku. Ponad 120 przedstawicieli środowisk STO z całej Polski wybierało nowe władze stowarzyszenia i decydowało o kierunkach rozwoju STO w kolejnych latach.