Tuż przed rozpoczęciem maratonu egzaminów w szkołach, MEN zachęca wszystkich, którzy mają przygotowanie pedagogiczne do zgłaszania się do kuratoriów oświaty.

- Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, mogą się już zgłaszać do kuratoriów oświaty – czytamy w informacji rozsyłanej przez MEN.

Jak informuje ministerstwo, w każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia.

2 kwietnia minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie, które liberalizuje przepisy dotyczące tego, kto może wchodzi w skład zespołu egzaminacyjnego. Z pierwszej wersji rozporządzenia wynikało, że może to być nauczyciel uczący w innej szkole. Jak twierdzi MEN, w odpowiedzi na prośby dyrektorów szkół, druga wersja dopuszcza do zespołów wszystkich, którzy mają przygotowanie pedagogiczne w tym nawet osoby, które nigdy nie pracowały w szkole.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez innych nauczyciele spoza danej szkoły. Chodzi o osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce.

Drugą zmianą wprowadzaną w przepisach jest zwiększenie liczby uczniów z 20 do 25 przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, w przypadku gdy liczba uczniów w sali egzaminacyjnej przekracza 25 osób. Wprowadzane rozwiązania umożliwią dyrektorowi szkoły większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących.