- Jakkolwiek by to nie brzmiało, jakkolwiek ci, którzy chcą dorobić nam gombrowiczowską gębę, będą to wykorzystywali, to jest rzeczywiście w interesie dziecka, ucznia, bo on wspólnie z nauczycielami jest solą systemu edukacji – dodał Sławomir Broniarz.