Szkoły powinny zagwarantować uczniom możliwość spożywania posiłków uwzględniających ich specjalne potrzeby żywieniowe - ocenił Rzecznik Praw Dziecka w piśmie do szefowej MEN. Podkreślił też konieczność realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych wynikających z norm kulturowych i religijnych.

RPD Marek Michalak zwrócił uwagę, że specjalne podejście do żywienia jest szczególnie ważne w przypadku dzieci przewlekle chorych, które wymagają pomocy w czynnościach pielęgnacyjno-leczniczych.

Już w grudniu minionego roku w pismach do szefów resortów zdrowia i edukacji Michalak wskazywał na potrzeby dzieci z alergiami pokarmowymi, cukrzycą, fenyloketonurią, a także z nadwagą i otyłością. Uwzględnienie tych potrzeb - w opinii rzecznika - jest obowiązkiem szkół i placówek. Rzecznik podkreślał również konieczność realizacji specjalnych potrzeb żywieniowych wynikających z norm kulturowych i religijnych.

"W ocenie Rzecznika Praw Dziecka jednostki systemu oświaty powinny szanować prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem. Jednocześnie powinny skutecznie zauważać różnice w potrzebach żywieniowych dzieci, aby nie czuły się one wykluczone z możliwości wspólnego spożywania posiłków w przedszkolu lub szkole. Raz jeszcze warto podkreślić, że uwzględnienie potrzeb tych dzieci w organizacji placówki oświatowej jest niezbędnym warunkiem do zapewnienia im równych szans w systemie edukacji" - napisał Michalak.

Resort edukacji w odpowiedzi na wcześniejsze pismo RPD m.in. przypomniał dotyczące tej sprawy przepisy prawa oświatowego i poinformował, że będzie to analizowane. Michalak zwrócił jednak uwagę, że konieczne jest wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad dyrektorami szkół w tym zakresie. Zwrócił się do szefowej MEN o przedstawienie informacji na temat planowanych działań w tej sprawie.