W sumie do końca roku do Konstytucji dla Nauki planujemy wydać ponad 20 rozporządzeń - powiedział PAP wiceminister nauki Piotr Müller. Konsultacje ws. kilku ważnych rozporządzeń - m.in. dot. zasad ewaluacji i podziału dziedzin - mają się zacząć, kiedy ustawę podpisze prezydent.

Nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki) obecnie pracuje Sejm, który rozpatruje zgłoszone do ustawy senackie poprawki. Głosowanie nad nimi ma odbyć się podczas bieżącego posiedzenia Sejmu. Potem ustawa będzie czekała na podpis prezydenta.

Przyjęcie Konstytucji dla Nauki to jednak nie koniec reform. Wielu nowych przepisów można się spodziewać w nowych rozporządzeniach, które szykuje resort nauki.

"Od 22 czerwca publikujemy stopniowo projekty rozporządzeń, które wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prowadzimy konsultacje w ich sprawie. Do konsultacji do tej pory trafiło kilkanaście projektów. W sumie do końca roku planujemy wydać ponad 20 rozporządzeń" - powiedział w rozmowie z PAP wiceminister nauki Piotr Müller. Liczba rozporządzeń zdecydowanie się więc zmniejszy. Do tej pory obowiązywało bowiem 80 rozporządzeń.

Jednym z ważniejszych rozporządzeń związanych z reformami nauki ma być to dotyczące ewaluacji badań naukowych. Będzie ono określało zasady oceny badań naukowych. A z tym wiązać się będzie przypisywanie m.in. uczelniom i instytutom kategorii naukowych w poszczególnych dyscyplinach.

Innymi ważnymi rozporządzeniami mają być rozporządzenia dot. zasad ustalania wykazu czasopism i wydawnictw. Kolejne ważne rozporządzenie dotyczy zasady podziału dziedzin i dyscyplin. Konstytucja dla Nauki przewiduje bowiem nowy podział dyscyplin - wzorowany na podziale proponowanym przez OECD. Na razie nie było jednak jasne, jak ten podział będzie wyglądać.

"Projekty tych ważnych rozporządzeń przedstawimy w jednym pakiecie. Opublikujemy je z chwilą podpisania ustawy przez pana prezydenta" - zapowiedział wiceminister.