To ważne, że UKSW będzie kształcił ludzi, którzy będą dbali o ludzkie życie, kierując się zasadami etyki chrześcijańskiej - powiedział prezydent Andrzej Duda, który w piątek na stołecznym Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego podpisał nowelizację ustawy o tej uczelni.

Nowela umożliwia utworzenie na UKSW kierunku lekarskiego i prowadzenie go w nowo powołanym Collegium Medicum. Do tej pory UKSW mógł kształcić oraz prowadzić badania naukowe jedynie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych - a nie medycznych. Dlatego w ustawie m.in. poszerzono zakres działania UKSW.

Jak podkreślił prezydent, możliwość podpisania ustawy, która pomoże w rozwoju UKSW to "wielki zaszczyt i wielka radość".

"To właśnie ta uczelnia, oparta na fundamencie chrześcijańskim w zakresie swojej etyki, w zakresie tego, jak i czego państwo tutaj młodych ludzi uczycie. To bardzo ważne, że taka właśnie uczelnia jako pierwsza uczelnia w naszej części Europy będzie miała wydział medyczny i będzie kształciła lekarzy. Będzie kształciła ludzi, którzy będą dbali o ludzkie życie, kierując się zasadami etyki chrześcijańskiej, kierując się zasadami etyki katolickiej" - powiedział Andrzej Duda podczas piątkowej uroczystości.

Przypomniał, że UKSW jest miejscem, z którym związany był prezydent Lech Kaczyński. "Jestem przekonany, że nie tylko bardzo by się cieszył, gdyby mógł być tutaj z nami obecny. Jest wprawdzie duchem na pewno obecny, ale gdyby mógł być z nami obecny gdyby żył, jestem przekonany, że nie tylko by się cieszył, ale byłby jednym z tych, którzy dążyliby do tego ze wszystkich sił, aby ten wydział powstał" - stwierdził prezydent.

Jak dodał, stworzenie wydziału lekarskiego na UKSW to także "realizacja oczekiwania ojca świętego Jana Pawła II, dla którego ten rok byłby rokiem 40-lecia rozpoczęcia pontyfikatu na Stolicy Piotrowej". "W właśnie jego 40. rok od rozpoczęcia pontyfikatu i 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę tworzymy tutaj na UKSW w Warszawie ten wydział medyczny" - zwrócił uwagę.

Prezydent podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowych przepisów. "Bardzo potrzebujemy lekarzy, bardzo potrzebujemy innych specjalistów w zakresie różnych specjalności zawodów medycznych. To, że przybywa nam w Polsce kolejne miejsce, gdzie lekarze będą mogli być kształceni, jest wspaniałą wiadomością i na pewno będzie się przyczyniało do dalszego rozwoju naszej ojczyzny" - podsumował.