Wstrzymywanie wydawania świadectw szkolnych z powodu nieuiszczenia opłat za świadectwo szkolne lub składek na radę rodziców jest niezgodne z prawem - przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej z związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego.

"Przypominamy, że wstrzymywanie wydawania uczniom i absolwentom świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej opłaty na radę rodziców czy braku przedłożenia przez absolwenta tzw. obiegówki, są niezgodne z prawem" - głosi komunikat MEN opublikowany w środę na stronie internetowej resortu.

Przypomniano w nim, że sprawy dotyczące wydawania świadectw reguluje rozporządzenie ministra edukacji w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Zgodnie z przepisami, uczeń szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych lub szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu nauki w danej klasie, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne. Po ukończeniu szkoły – świadectwo ukończenia szkoły. Świadectwa szkolne wydawane są nieodpłatnie. "Zatem szkoła nie ma prawa uzależniać wydania świadectwa od uiszczenia opłaty" - podkreślono w komunikacie.

Reklama

Rok szkolny 2017/2018 kończy się 22 czerwca. Uczniowie powrócą do szkół 3 września.