Kierunek Prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni gwarantuje innowacyjny program studiów oraz praktyczne przygotowanie do zawodów prawniczych, a także kariery w branży mundurowej czy korporacjach.

- Kształcimy studentów, którzy po pięciu latach nauki prawa, potrafią praktycznie wykorzystać swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności - podkreśla dr Piotr Lewandowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB. - Dlatego nasi absolwenci świetnie odnajdują się na rynku pracy oraz dobrze radzą sobie na egzaminach wstępnych do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz na aplikacje korporacyjne - dodaje.

To, co wyróżnia studia prawnicze w Gdyni, to przede wszystkim praktyczne, a nie teoretyczne nauczanie. Studenci uczestniczą w programie proseminariów „Rozprawy uczelniane”, w ramach których aranżowane są sprawy sądowe. Studenci wcielają się kolejno w każdą z ról – sędziego, oskarżyciela, powoda, pozwanego, kuratora. Ponadto w studenci uczestniczą w proseminariach „Rozprawy w sądach administracyjnych, cywilnych i karnych”, które, obok uczestnictwa w rozprawach jako publiczność, umożliwiają również dyskusję z prawdziwymi uczestnikami rozprawy.

Innowacyjny program

Program studiów prawniczych w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, oprócz ogólnych i kierunkowych modułów, obejmuje też szereg przedmiotów do wyboru. Na długiej liście można znaleźć przedmioty dotyczące między innymi: europejskiego systemu ochrony praw człowieka, medycyny sądowej i prawa medycznego, ochrony przedsiębiorcy przed konkurencją, odszkodowań z wypadków komunikacyjnych, polityki penitencjarnej oraz porwań dla okupu czy zwalczania terroryzmu. Innowacją w programie studiów prawniczych są zajęcia w laboratorium technik i taktyk kryminalistycznych.

- Studenci Prawa w gdyńskiej WSAiB mogą skorzystać dodatkowo z międzykierunkowej specjalności Mediacja Rodzinna, która przygotowuje do wykonywania zawodu mediatora i umożliwia ubieganie się o wpis na listę mediatorów sądowych – mówi dr Piotr Lewandowski,

- Studenci odbywają praktykę w wydziałach rodzinnych w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz praktykę w podmiotach prowadzących mediacje umowne.

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni plasuje się w TOP5 uczelni niepublicznych w skali całej Polski i jest uznawana za najlepszą uczelnię tego typu na Pomorzu. Ze studentami pracuje zespół wykładowców, w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu prawa z wieloletnim doświadczeniem, a także osoby piastujące ważne stanowiska: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcy prawni, właściciele kancelarii prawnych, były minister spraw wewnętrznych i administracji, ambasadorzy Polski, czy doradca prezydenta.

Praktyczne podejście do zagadnień prawniczych

W ciągu pięciu lat nauki studenci mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych, które trwają łącznie 480 godzin z podziałem na praktyki w kancelariach prawniczych i sądach lub prokuraturach. Studenci mogą też udzielać się w Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy uczelni. To niepowtarzalna okazja do sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce. Studenci pod okiem praktykujących adwokatów lub radców pranych i profesorów informują o przysługujących prawach, pomagają w przygotowaniu pism urzędowych, doradzają w jaki sposób rozwiązywać problemy wymagające specjalistycznej wiedzy prawniczej, udzielają porad prawnych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i w Sądzie Rejonowym w Gdyni. Poradnia odnosi sukcesy. W ubiegłym roku zajęła 8. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce oraz 1. lokatę wśród uczelni niepublicznych na Pomorzu, a także była finalistą Konkursu Czerwonej Róży.

Studia menedżersko-prawne

Te międzywydziałowe studia to propozycja kształcenia dla osób, które nie myślą o karierze w zawodach sądowych, ale chcą posiąść wiedzę i umiejętności z dwóch dyscyplin: prawa i zarządzania, uzyskać kompetencje niezbędne do pełnienia stanowisk kierowniczych w korporacjach i administracji. Kadrę stanowią wybitni prawnicy oraz praktycy życia gospodarczego, urzędnicy oraz menedżerowie z dużych firm i zagranicznych korporacji.

Wysokie stypendia

W wykształcenie warto zainwestować pieniądze, gdyż taka inwestycja zawsze się zwraca. W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni funkcjonuje rozbudowany system stypendiów, wielu studentów otrzymuje wysokie dofinansowanie, nawet 800 zł miesięcznie. Prawo i studia Menedżersko-Prawne to kierunki oblegane. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do kontaktu 58 660 74 10.

Więcej informacji o studiach prawniczych znajdziesz na stronie wsaib.pl