W tegorocznej VII edycji konkursu szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, nadesłano 43 prace - dowiedziała się PAP. Przeszło połowa z nich to prace magisterskie.

Przyjmowanie prac zakończyło się z końcem września. Wpłynęły dwie prace doktorskie, 27 magisterskich i 14 licencjackich - dowiedziała się PAP w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prace oceni teraz powołany przez szefa ABW prof. Piotra Pogonowskiego, komitet konkursowy. Laureaci mają zostać wyłonieni do końca stycznia 2018 r.

Organizowany co roku konkurs ma wyłonić autorów najlepszych prac przygotowywanych na zakończenie studiów. W tym roku po raz pierwszy nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach - najlepszych prac doktorskich a także prac magisterskich i licencjackich. Do tej pory konkurs dotyczył tylko prac pisanych na zakończenie studiów wyższych, lub licencjatu.

Celem konkursu - jak deklarują organizatorzy - jest promocja i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród studentów i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

W tym roku tematami konkursu, których prace miały dotyczyć, były: rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych, konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych, służby specjalne – historia, teraźniejszość oraz bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku - zagrożenia i wyzwania.

Dla laureatów konkursu w obu kategoriach przygotowano nagrody pieniężne i zagwarantowano publikację fragmentów ich prac na łamach "Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

Do konkursu można było zgłosić prace doktorskie obronione w ostatnich 10 latach a w drugiej kategorii prace licencjackie i magisterskie z ostatnich dwóch lat, obronione na ocenę bardzo dobrą.

W zeszłym roku spośród 40 zgłoszonych prac magisterskich i licencjackich najlepszą napisał Dorian Duda z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej tematem były operacyjne metody zwalczania terroryzmu w świetle polskiego i niemieckiego procesu karnego.