We wtorek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Dokument ten wprowadza wzór świadectwa dla uczniów kończących VI klasę szkoły podstawowej, taki sam jak dla uczniów klasy IV i V.

Zmiana wzoru świadectwa dla uczniów kończących VI klasę jest konsekwencją zmian w ustroju szkolnym i przekształceniem sześcioletniej szkoły podstawowej w szkołę ośmioletnią. W efekcie uczniowie klasy VI zamiast pójść do gimnazjum, przejdą do klasy VII.

Rok szkolny 2016/2017 kończy się 23 czerwca.

Reklama

Reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane. Zmiana struktury szkół pociąga za sobą zmianę podstawy programowej.