Reforma edukacji przebiega prawidłowo, zgodnie z planem i harmonogramem; formalny etap został zakończony - powiedziała w piątek minister edukacji narodowej Anna Zalewska. MEN zapowiada prace nad opieką stomatologiczną i posiłkami dla dzieci.

Zapowiedziała, że w drugiej połowie maja zostanie przekazany do uzgodnień projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza zmiany w Karcie Nauczyciela.

Podała też, że już dziś wiadomo, iż wskutek reformy edukacji w systemie pojawi się 4,5 tys. miejsc pracy dla nauczycieli.

Szefowa MEN uczestniczyła w Warszawie w siedzibie resortu w konferencji prasowej poświęconej aktualnemu stanowi wdrażania reformy edukacji, finansowaniu zadań oświatowych oraz rozwiązaniach dla nauczycieli. Podkreśliła, że zmiany w systemie oświaty to korzystniejsze finansowanie małych szkół.

Minister wskazała, że podjęte zostały uchwały dot. sieci szkół, zrealizowano etap prac dot. finansowania oświaty i wynagrodzeń nauczycieli, stworzono podstawy programowe, odbywają się szkolenia nauczycieli.

Szefowa MEN powiedziała, że resort pracuje jeszcze nad kwestiami dot. opieki stomatologicznej i posiłków dla dzieci. „Chcielibyśmy by rok 2018/2019 był rokiem, kiedy każde dziecko w szkole podstawowej będzie mogło skorzystać w szkole z ciepłego posiłku” – powiedziała. Poinformowała też o planach by „objąć opieką stomatologiczną polskie dzieci.

Jak poinformowano też, MEN zaczyna prekonsultacje podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych; resort będzie czekał na opinie do 26 maja. Wiceminister Maciej Kopeć poinformował, że projekt podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych zostanie wysłany do opinii do losowo wybranych szkół w kraju.