Osoby z niepełnosprawnością będą mogły się ubiegać o przystąpienie na specjalnych warunkach do wstępnych testów na aplikacje korporacyjne. Taka propozycja pojawiła się w projektach rozporządzeń ministra sprawiedliwości zmieniających zasady przeprowadzania egzaminów.
O problemach, z którymi muszą zmierzyć się osoby z ułomnościami fizycznymi podczas egzaminów wstępnych na aplikacje, pisaliśmy w listopadzie 2015 r. (DGP nr 217). W odróżnieniu od egzaminów zawodowych ograniczenia manualne nie były podstawą do wydłużenia regulaminowego czasu na rozwiązywanie zadań. A kandydaci z niepełnosprawnością tracili go nie tylko w momencie przenoszenia odpowiedzi na kartę egzaminacyjną, lecz też podczas prostych czynności fizycznych, takich jak otwarcie koperty z pytaniami, odwracanie kart (11 stron) czy ich poprawne zakodowanie.
Zgodnie z propozycją ministra sprawiedliwości, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej (lub jego zastępca), będzie mógł udzielić zgody na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych uwzględniający rodzaj niepełnosprawności.