Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłosiła nabór na aplikację ogólną w 2016 roku.

Jak czytamy w Komunikacie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nabór odbędzie się w drodze konkursy składającego się z dwóch etapów:

1. w dniu 26 października – testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa;
2. w dniu 23 listopada 2016 r. – pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych

Minister sprawiedliwości wyznaczył limit 220 miejsc.

Zgłoszeni będą przyjmowane od 20 czerwca do 12 sierpnia. Termin rozpoczęcia aplikacji został wyznaczony na 30 stycznia 2017.

Opłata za udział w konkursie wynosi 925 zł.