W najbliższym tygodniu - od wtorku do piątku - w nowej formule odbędą się w kraju egzaminy adwokackie i radcowskie. Przystąpi do nich ponad 5,5 tys. osób: ponad 2,3 tys. do egzaminu adwokackiego i około 3,2 tys. do radcowskiego - informuje resort sprawiedliwości.

Po raz pierwszy w ramach egzaminów zdający będą mieli do rozwiązania zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu albo etyki zawodowej polegające na "przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny". Taki wymóg wprowadziła uchwalona w czerwcu 2013 r. pierwsza z tzw. ustaw deregulacyjnych.

Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, egzaminy będą składać się z pięciu części i rozplanowano je na cztery dni. W przypadku pierwszego, drugiego i trzeciego dnia będą trwały po sześć godzin oraz osiem godzin w czwartym dniu. W zeszłym roku egzaminy te trwały trzy dni.

We wtorek zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa karnego, w środę – zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, w czwartek – zadanie z zakresu prawa gospodarczego, a w piątek - zadanie z zakresu prawa administracyjnego i nowe zadanie o zasadach wykonywania zawodu adwokata albo radcy lub o zasadach etyki.

Do egzaminów łącznie zgłosiło się ponad 5,5 tys. osób. Do egzaminu adwokackiego przystąpi ponad 2,3 tys. osób, w większości po odbyciu aplikacji, ale także ok. 150 osób uprawnionych z innych tytułów, czyli np. osoby posiadające tytuł doktora nauk prawnych lub zatrudnione wcześniej jako referendarze sądowi. Z kolei do egzaminu radcowskiego przystąpi ok. 3,2 tys. osób, w tym ok. 360 spoza aplikacji.

Tegoroczne egzaminy będzie zdawać 23 niepełnosprawnych - w ich przypadku czas trwania każdej części egzaminu zostanie wydłużony o połowę. Wśród dopuszczonych do egzaminów jest także 71 matek karmiących dziecko piersią. Przysługuje im prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie każdego dnia egzaminu.

Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających dany egzamin – przygotowane zostały przez zespoły, powołane przez Ministra Sprawiedliwości, w skład których wchodzą przedstawiciele MS oraz Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych. Egzaminy przeprowadzone zostaną przez 83 komisje egzaminacyjne, w tym 34 komisje w 13 miastach do egzaminu adwokackiego i 49 komisje w 19 miastach do egzaminu radcowskiego. W skład każdej komisji wchodzi osiem osób – czterech przedstawicieli MS oraz czterech przedstawicieli samorządu zawodowego.

"Podobnie jak w latach ubiegłych, zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych, według własnego wyboru, pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdecydowana większość zdających, ok. 99 proc., wybrało możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego" - zaznaczył resort sprawiedliwości.

W zeszłym roku do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2175 osób, zaś do egzaminu radcowskiego 3635 osób. Zdawalność w poszczególnych komisjach oscylowała wokół 80 proc.