Uniwersytet Jagielloński – absolwenci tej uczelni najlepiej poradzili sobie na ostatnim egzaminie wstępnym na aplikacje radcowską, adwokacką i komorniczą – wynika ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości. Studenci stacjonarni częściej natomiast dostają się na aplikacje niż studiujący niestacjonarnie. Co ciekawe, jedynie 35 proc. osób, które podchodziły do egzaminu wstępnego po raz kolejny, uzyskało wynik pozytywny.

W 2013 roku do egzaminów wstępnych na aplikacje przystąpiło łącznie 10 078 osób. Wynik pozytywny uzyskało 4 885 osób, co stanowi 48,47 proc. wszystkich kandydatów.

Jak już informowaliśmy, wyraźnie widać zależność pomiędzy oceną na dyplomie a odsetkiem osób, które uzyskały pozytywny wynik na egzaminie. Im stopień jest wyższy, tym wyższe jest prawdopodobieństwo powodzenia.

Jakie oceny?

Najwięcej osób z tych, które przystąpiły do egzaminów wstępnych i uzyskały wynik pozytywny, ukończyło studia z oceną dobrą (31,07 proc.). Kandydatów z oceną celującą było tylko 44, lecz zdawalność wśród nich ukształtowała się na poziomie niemalże 94 proc.

Starszy ma mniejsze szanse?

Kolejny wniosek, który wypływa z danych MS: świeży absolwent poradzi sobie lepiej na egzaminie niż jego starsi koledzy. Aż 62,4 proc. ubiegłorocznych absolwentów zaliczyło pozytywnie ostatni egzamin wstępny, przy czym zdało tylko 31 proc. absolwentów z 2008 roku.

Świeżych najwięcej

Wyraźnie widać również większościowy udział absolwentów z 2013 r. wśród wszystkich kandydatów podchodzących do egzaminu (56,23 proc.). Jedynie 98 ubiegłorocznych kandydatów ukończyło studia w 2002 lub wcześniej.

Przystępujesz po raz pierwszy? Jesteś w większości…

Ponad 67 proc. kandydatów na aplikacje napisało egzamin po raz pierwszy. Drugi raz szczęścia chciało spróbować 20 proc. absolwentów prawa. 121 osób natomiast podchodziło do egzaminu pięć lub więcej razy.

… i masz większe szanse

Blisko bowiem 55 proc. kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu wstępnego na aplikacje po raz pierwszy uzyskało z niego pozytywny wynik.

Stacjonarni radzą sobie lepiej

Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego wygrywają w tegorocznych statystykach, jeśli chodzi o powodzenie na egzaminach na aplikacje. Aż 70,18 proc. kandydatów z tej uczelni dostało się na wymarzoną aplikacje. Warto zwrócić uwagę także zależność pomiędzy trybem studiów a wynikami.

Jak łatwo zauważyć, studia stacjonarne lepiej przygotowują do egzaminów na aplikacje.