W 2013 roku do egzaminów wstępnych na aplikacje przystąpiło łącznie 10 078 osób. Wynik pozytywny uzyskało 4 885 osób, co stanowi 48,47 proc. wszystkich kandydatów.

Jak już informowaliśmy, wyraźnie widać zależność pomiędzy oceną na dyplomie a odsetkiem osób, które uzyskały pozytywny wynik na egzaminie. Im stopień jest wyższy, tym wyższe jest prawdopodobieństwo powodzenia.

Jakie oceny?

Najwięcej osób z tych, które przystąpiły do egzaminów wstępnych i uzyskały wynik pozytywny, ukończyło studia z oceną dobrą (31,07 proc.). Kandydatów z oceną celującą było tylko 44, lecz zdawalność wśród nich ukształtowała się na poziomie niemalże 94 proc.

Starszy ma mniejsze szanse?

Kolejny wniosek, który wypływa z danych MS: świeży absolwent poradzi sobie lepiej na egzaminie niż jego starsi koledzy. Aż 62,4 proc. ubiegłorocznych absolwentów zaliczyło pozytywnie ostatni egzamin wstępny, przy czym zdało tylko 31 proc. absolwentów z 2008 roku.

Świeżych najwięcej

Wyraźnie widać również większościowy udział absolwentów z 2013 r. wśród wszystkich kandydatów podchodzących do egzaminu (56,23 proc.). Jedynie 98 ubiegłorocznych kandydatów ukończyło studia w 2002 lub wcześniej.

Przystępujesz po raz pierwszy? Jesteś w większości…

Ponad 67 proc. kandydatów na aplikacje napisało egzamin po raz pierwszy. Drugi raz szczęścia chciało spróbować 20 proc. absolwentów prawa. 121 osób natomiast podchodziło do egzaminu pięć lub więcej razy.

… i masz większe szanse

Blisko bowiem 55 proc. kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu wstępnego na aplikacje po raz pierwszy uzyskało z niego pozytywny wynik.

Stacjonarni radzą sobie lepiej

Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego wygrywają w tegorocznych statystykach, jeśli chodzi o powodzenie na egzaminach na aplikacje. Aż 70,18 proc. kandydatów z tej uczelni dostało się na wymarzoną aplikacje. Warto zwrócić uwagę także zależność pomiędzy trybem studiów a wynikami.

Jak łatwo zauważyć, studia stacjonarne lepiej przygotowują do egzaminów na aplikacje.