Aplikacje prawnicze, pomimo obowiązującej ustawy deregulacyjnej, w dalszym ciągu cieszą się wysoką popularnością wśród absolwentów prawa. Najwięcej chętnych rozwiąże test otwierający drogę do zawodu radcy prawnego. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie więcej osób wybrało aplikację adwokacką.

11 100 kandydatów

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, wnioski o dopuszczenie do egzaminów wstępnych złożyło 11 100 osób, w tym:

• na aplikację adwokacką 4 300 osób,
• na aplikację radcowską 5 300 osób,
• na aplikację notarialną 800 osób,
• na aplikację komorniczą 670 osób.


W roku ubiegłym natomiast do egzaminów wstępnych przystąpiło 11 656 kandydatów, w tym:

• na aplikację adwokacką 4275 osób,
• na aplikację radcowską 5921 osób,
• na aplikację notarialną 833 osoby,
• na aplikację komorniczą 626 osoby.


Jak można zauważyć, pomimo wejścia w życie ustawy deregulacyjnej i możliwości podchodzenia do egzaminów zawodowych bez konieczności odbycia aplikacji, liczba kandydatów w dalszym ciągu pozostaje równie wysoka.

150 pytań

Test na aplikacje składał się z 150-ciu przekrojowych pytań z różnych dziedzin prawa. Aby zaliczyć egzamin pozytywnie i wkroczyć na drogę wiodącą do uzyskania tytułu zawodowego należało udzielić 100 poprawnych odpowiedzi.

Zapraszamy do rozwiązania egzaminów wstępnych z lat ubiegłych, które dostępne są w naszym serwisie.

24 miasta

Egzaminy przeprowadzane były w 24 miastach przez 65 specjalnie powołanych komisji egzaminacyjnych.

6 000 szczęśliwców

W ubiegłym roku na wszystkie aplikacje prawnicze dostało się około 6 tys. osób.