29 września odbyły się po raz siódmy egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz piąty egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminów przystąpiło około 11 700 kandydatów. Zobacz, komu się udało dostać na aplikację.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się lista osób, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikacje korporacyjne.

Minister Sprawiedliwości przedstawia imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r.

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną, pozytywny wynik otrzymali kandydaci, którzy odpowiedzieli poprawnie na minimum 100 pytań, a w przypadku egzaminu na aplikację komorniczą - na minimum 90 pytań.