Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się lista osób, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikacje korporacyjne.

Minister Sprawiedliwości przedstawia imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r.

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną, pozytywny wynik otrzymali kandydaci, którzy odpowiedzieli poprawnie na minimum 100 pytań, a w przypadku egzaminu na aplikację komorniczą - na minimum 90 pytań.