Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej opublikowało informację dotyczącą terminu egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą.

Egzamin wstępny

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej uprzejmie informuje, że Minister Sprawiedliwości zaakceptował tegoroczny termin egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 28 września 2013 r. (sobota).

Aplikacje

Aplikacja adwokacka i radcowska – w przypadku egzaminów wstępnych na te aplikacje, pozytywny wynik otrzyma kandydat, który odpowie poprawnie na minimum 100 pytań spośród 150 testowych.

Aplikacja notarialna – pozytywny wynik otrzyma zdający, który odpowie prawidłowo na 100 pytań spośród 150 testowych.

Aplikacja komornicza – aby pozytywnie zaliczyć ten egzamin, należy uzyskać przynajmniej 90 prawidłowych odpowiedzi z testu.