Aplikacje co roku budzą wielkie poruszenie. Tysiące osób próbują swoich sił, podchodząc do egzaminów wstępnych, które mają im otworzyć drogę do przyszłej kariery prawniczej. Które aplikacje w tym roku cieszyły się największym zainteresowaniem i jakie przeszkody trzeba było pokonać, by dołączyć do grona aplikantów?

Aplikacja ogólna

Kandydaci, którzy dostali się na aplikację ogólną musieli sprostać podwójnym wymaganiom: rozwiązać test i napisać pracę pisemną. Do testu kandydaci przystąpili 1 października 2012 roku, natomiast z pracą pisemną mierzyli się 24 października.

Test – kandydaci musieli w ciągu 180 minut rozwiązać test składający się ze 150 pytań zawierających cztery możliwe propozycje odpowiedzi, wśród których tylko jedna jest prawidłowa.

Utrudnienie polegało na tym, że raz zakreślonej odpowiedzi nie można już zmienić.

Do dalszego etapu przeszły osoby, którym udało się uzyskać 120 punktów na 150 pytań (czyli 80 proc. odpowiedzi musi być prawidłowych).

Do tej części egzaminu zadeklarowało się 1737 osób, ale tylko 389 kandydatom udało się zdać test i przejść do II etapu.

pdf icon Test konkursowy na aplikację ogólną w 2012 roku
pobierz plik
pdf icon Zestaw prawidłowych rozwiązań zadań zawartych w teście konkursowym
pobierz plik

Praca pisemna - na napisanie pracy kandydaci mieli 180 minut, jednak ułatwieniem była możliwość skorzystania z aktów prawnych, które udostępniła komisja. Praca pisemna polegała na rozwiązaniu 3 kazusów: z prawa prywatnego, z prawa publicznego i z prawa karnego.

pdf icon Zadania w ramach pracy pisemnej
pobierz plik

200 kandydatów z największą ilością punktów (bierze się pod uwagę średnią z obu części egzaminów) rozpocznie od lutego 2013 r. naukę w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

pdf icon Lista kandydatów zakwalifikowanych na aplikację ogólną
pobierz plik

Uzupełniona lista kandydatów na aplikację ogólną

Aplikacje korporacyjne

Jak co roku aplikacje korporacyjne cieszyły się ogromną popularnością. Podobnie jak w poprzednich latach – najwięcej chętnych było na aplikację radcowską, zaś spadek zainteresowania dało się zauważyć na aplikacji notarialnej (najprawdopodobniej z powodu zawirowań deregulacyjnych).

Egzaminy na aplikacje zostały przeprowadzone 29 września jednocześnie w 24 miastach w Polsce przez 64 komisje egzaminacyjne, ale z uwagi na duże zainteresowanie egzaminem powołano także dodatkowe komisje.

Aplikacja adwokacka - pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymali ci kandydaci, którzy odpowiedzieli poprawnie na minimum 100 pytań testowych spośród 150 (zakres materiału został przedstawiony kandydatom kilka miesięcy wcześniej). Test był jednokrotnego wyboru, zaś zaznaczonej odpowiedzi nie można było zmienić.

Na aplikację adwokacką zdało ok. 55 proc., tj. ok. 2360 osób (dla porównania, w roku 2011 zdawalność wyniosła 52 proc.).

Aplikacja radcowska – w tym wypadku pozytywny wynik uzyskiwali ci kandydaci, którzy prawidłowo udzielili odpowiedzi na minimum 100 pytań spośród 150 pytań jednokrotnego wyboru.

W egzaminie wstępnym wzięło udział ok. 6 200 osób, zaś zdało go ok. 49 proc., tj. ok. 2900 osób (w roku 2011 zdawalność wyniosła 45,4 proc.).

Aplikacja notarialna - pozytywny wynik z egzaminu otrzymali ci zdający, którzy odpowiedzieli prawidłowo na 100 pytań testowych spośród 150 możliwych.

Do testu miało przystąpić około 850 osób (w roku ubiegłym było 1130 chętnych). Wyniki egzaminu nie należały do najlepszych, ponieważ zdało ok. 27 proc., tj. ok. 225 osób (jednak warto zauważyć, że w roku 2011 zdawalność wyniosła 15,4 proc.).

Aplikacja komornicza – skala trudności w tym wypadku była mniejsza, ponieważ pozytywny wynik egzaminu otrzymywali ci spośród zdających, którzy uzyskali przynajmniej 90 prawidłowych odpowiedzi na 150 możliwych odpowiedzi z testu.

Do testu przystąpiło około 660 osób (w zeszłym roku było 639 chętnych), zdało go około 81 proc., tj. ok. 520 osób (w roku 2011 zdawalność wyniosła 83,9 proc.).
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, przeprowadzonego w dniu 29 września 2012 r.

Pomimo tego, że powszechnie znany jest pogląd na temat nasycenia rynku prawniczego, widzimy, że kilka tysięcy osób podejmuje trud i podchodzi do egzaminów wstępnych na aplikacje: czy to ogólną, czy którąś z korporacyjnych.

Aplikacje wciąż są bowiem jedynym narzędziem do uzyskania możliwości wykonywania wymarzonego zawodu adwokata, sędziego, prokuratora czy radcy prawnego.