Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną, które odbyły się w dniu 29 września 2012 r. Co z niej wynika? Przede wszystkim fakt, że im wyższa jest ocena na dyplomie i krótszy okres pomiędzy ukończeniem studiów a egzaminem, tym wyższa jest zdawalność.

Najliczniejsi absolwenci

Pośród 11.020 osób, które przystąpiły do egzaminów na aplikacje w dniu 29 września 2012 r. – grupa ta stanowiła 58 proc. osób, które ukończyły studia prawnicze w 2012 r.

Największą grupę stanowili absolwenci uczelni publicznych:

1) Uniwersytetu Warszawskiego – 1330 osób,

2) Uniwersytetu Wrocławskiego – 1038 osób,

3) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – 907 osób,

4) Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,

5) Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

Spośród uczelni niepublicznych największą grupę stanowili absolwenci Uczelni Łazarskiego w Warszawie – 515 osób, Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Która aplikacja była najpopularniejsza

Z 11.020 osób przystępujących, egzamin zdało łącznie 5.558 osób (50,43 proc. kandydatów).

Aplikacja radcowska – przystąpiło 5.912 osób (zdało 2.987 osób tj. 50,5 proc. kandydatów),

Aplikacja adwokacka – przystąpiło do niej 4.275 osób (zdały 2.343 osoby, tj. 54,8 proc. kandydatów

Aplikacja notarialna - przystąpiły 833 osoby, zdało 228 osób (27,4 proc. kandydatów).

Spośród wszystkich osób przystępujących, ponad 42 proc. stanowili absolwenci studiów prawniczych z roku 2012, których zdawalność wyniosła ok. 61 proc.

Ciekawostka:
• 3 osoby wskazały, że przystępują do egzaminu po raz 8,
• 1 osoba wskazała, że przystępuje do egzaminu po raz 9,
• 2 osoby wskazały, że przystępują do egzaminu po raz 10.
Z tej grupy egzamin zdały dwie osoby.Kto najlepszy

Jeśli zaś chodzi o zdawalność na aplikacje – wśród najlepszych znalazły się:

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ze zdawalnością prawie 72 proc.

2. Uniwersytet Łódzki – zdawalność prawie 62 proc.

3. Uniwersytet Warszawski – zdawalność prawie 59 proc.

4. Uniwersytet Gdański – zdawalność ponad 55 proc.

5. Uniwersytet Śląski w Katowicach – zdawalność ponad 54 proc.

6. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – zdawalność ponad 54 proc.

7. Uniwersytet Szczeciński – zdawalność ponad 52 proc.

8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – zdawalność ponad 50 proc.

9. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – zdawalność ponad 50 proc.

10. Uniwersytet w Białymstoku – zdawalność prawie 49 proc.

Dalsze miejsca zajmują: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie ms.gov.pl