Dzisiaj staż ten obydwa się w trakcie aplikacji.

– Istotnie komplikuje to status aplikanta, który jednocześnie staje się pracownikiem sądu. Trudności powstają również przy próbach opracowania programu takiego stażu, zwłaszcza z uwagi na niejednolitą organizację poszczególnych sądów – argumentują potrzebę zmian twórcy nowej koncepcji.

Kolejne zmiany mają ukrócić nieprawidłowości, które ujawniły się w funkcjonowaniu dotychczasowego systemu kształcenia sędziów i prokuratorów. Dotyczą one m.in. przystępowania do konkursu na aplikację ogólną aplikantów już ją odbywających oraz absolwentów.

Niektórzy niezadowoleni z dotychczas osiąganych wyników skreślali się bowiem z listy aplikantów, a następnie zgłaszali na kolejny rocznik. W ten sposób mogli poprawić swą pozycję na ostatecznej liście. MS uważa, że powinno się im to uniemożliwić.

Inna nowość dotyczyć ma stypendiów. Dzisiaj po ukończeniu aplikacji ogólnej przysługuje dodatkowo jeszcze jedno miesięczne stypendium pod warunkiem ubiegania się o aplikację sędziowską lub prokuratorską. Dlatego też prawie wszyscy składają wnioski o przyjęcie na aplikację specjalistyczną, niezależnie od szans na dostanie się na nią.

Duża grupa nowości związana jest też ze zmianami ustrojowymi prokuratury. Resort doszedł do wniosku, że prokurator generalny powinien mieć prawo do wskazywania członków Rady Programowej KSSiP. To on będzie też określał wykaz wolnych stanowisk asesorskich. Na podstawie tego wykazu będzie przedstawiał aplikantom, po zdaniu przez nich egzaminów, propozycje zatrudnienia. Ci zaś będą mieli prawo wybrać stanowisko i miejsce pracy, w zależności od tego, ile punktów zdobędą na egzaminie.

Etap legislacyjny
Projekt założeń przekazany do konsultacji społecznych