Na stronie Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury ukazała się lista osób, które od 8 kwietnia 2013 r. rozpoczną zajęcia. Komu udało się dostać na aplikację?

Aplikacja ogólna trwa 12 miesięcy, a w czasie jej trwania aplikanci odbywają zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki zgodnie z programem aplikacji. Warunkiem ukończenia aplikacji ogólnej jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów.

O kolejności miejsca na liście klasyfikacyjnej aplikantów decyduje suma punktów stanowiąca sumę ocen uzyskanych przez aplikanta z zaliczonych sprawdzianów oraz łącznej oceny przebiegu praktyk.

Listy kandydatów

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1230) zostaje ogłoszona lista kandydatów przyjętych na aplikację: sądową i prokuratorską.

Lista kandydatów przyjętych na aplikację sędziowską
pobierz plik
Lista kandydatów przyjętych na aplikację prokuratorską
pobierz plik

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie kssip.gov.pl