Druga część egzaminu

24 października 2012 r. kandydatów, którzy pozytywnie przeszli pierwszą część egzaminu, czeka trudne zadanie: będą musieli wykazać się dużą wiedzą podczas rozwiązywania trzech kazusów. Praca pisemna przede wszystkim sprawdzi umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni i kwalifikowania stanów faktycznych, zaś same kazusy będą dotyczyły problemów z zakresu prawa prywatnego, publicznego i karnego.

Kandydaci napiszą egzamin w Warszawskim Centrum Expo, przy ul. Prądzyńskiego 12/14. Do rejestracji przed egzaminem koniecznie należy zabrać ze sobą dowód lub paszport. Tego dnia warto nastawić zegarki i nie spóźnić się – rejestracja potrwa tylko godzinę: od 8.40 do 9.40.

Jeśli osoba biorąca udział w konkursie, nie pojawi się w wyznaczonym czasie (i to niezależnie od przyczyny), zostanie to uznane za odstąpienie od udziału w II etapie. Egzamin rozpocznie się o godz. 10.00.

Podczas rozwiązywania kazusów kandydaci będą mogli korzystać z udostępnionych tekstów aktów prawnych, ale już wnoszenie własnych komentarzy czy orzecznictwa zakończy się wykluczeniem z udziału w egzaminie. To samo spotka osoby, które będą chciały korzystać z telefonów albo innych środków komunikacji.

Na napisanie pracy kandydatom musi wystarczyć 180 minut.

Ocena

Pracę każdego z kandydatów ocenią –niezależnie od siebie – dwaj członkowie komisji konkursowej. Każdy z nich będzie mógł przyznać pracy od 0 do 25 punktów (musi także uzasadnić swoją ocenę). Ostateczna liczba punktów za pracę pisemną to średnia z punktacji przyznanych przez obu członków komisji konkursowej.

Teoretycznie na dokonanie oceny komisja konkursowa ma 30 dni, ale wyniki zwykle pojawiają się już po kilku dniach od egzaminu.

Aplikacja

Dla 200 najlepszych osób zajęcia na aplikacji ogólnej rozpoczną się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury już 11 lutego 2013 r. i potrwają 12 miesięcy. Z informacji udostępnionych przez KSSiP wynika, że w tym czasie aplikanci odbędą 11 zjazdów, w tym 10 będą stanowić zjazdy szkoleniowe z sędziami, prokuratorami i naukowcami.

Jeden zjazd jest dedykowany tym osobom, które nie zaliczyły któregoś ze sprawdzianów (obowiązkowo należy pozytywnie zaliczyć 9 sprawdzianów – od tego jest uzależnione dalsze szkolenie w KSSiP, czyli wybór specjalności prokuratorskiej albo sędziowskiej).

Każdy aplikant ma obowiązek wybrać patrona: może nim być sędzia, prokurator lub referendarz sądowy i pomiędzy zjazdami odbywać praktyki w sądach i prokuraturach.

Aplikant nie może podjąć zatrudnienia. Nie zostaje jednak bez środków do życia – KSSiP każdego miesiąca wypłaca aplikantowi stypendium w kwocie 3 300 zł.