Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazały się informacje dotyczące dopiero co zakończonych egzaminów zawodowych na aplikacji radcowskiej i adwokackiej. Jak wygląda podsumowanie?

Egzamin

Przypomnijmy, że w pierwszym dniu egzaminu, tj. 28 sierpnia 2012 r., zdający odpowiadali na 100 pytań testowych. Egzamin trwał 100 minut.

W kolejnych trzech dniach, zdający na podstawie opracowanych na potrzeby egzaminu akt lub opisów stanów faktycznych - rozwiązywali zadania z zakresu prawa karnego (29 sierpnia), cywilnego (30 sierpnia) oraz gospodarczego i administracyjnego (31 sierpnia).

Egzaminy z prawa karnego i cywilnego trwały po 6 godzin. Egzamin z prawa gospodarczego i administracyjnego trwał 8 godzin.

Kto przygotował pytania

Pytania i zadania na egzamin adwokacki oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:

1. adwokat Małgorzata Gruszecka
2. sędzia Jolanta Grzegorczyk
3. sędzia Henryk Komisarski
4. adwokat Ewa Krassowska
5. sędzia Wojciech Stachurski
6. sędzia Jan Szachułowicz
7. adwokat Agnieszka Zemke – Górecka
8. adwokat Jacek Ziobrowski


Pytania i zadania na egzamin radcowski oraz opisy istotnych zagadnień do tych zadań przygotował zespół w składzie:

1. radca prawny Jerzy Bieluk
2. radca prawny Helena Dobrosz
3. radca prawny Tadeusz Jackowski
4. sędzia Jarosław Matras
5. radca prawny Zbigniew Pawlak
6. sędzia Ewa Stefańska
7. sędzia Barbara Trębska
8. sędzia Zygmunt Zgierski


Komisje

Egzamin adwokacki przeprowadziło 11 komisji (w tym 2 w Katowicach i 3 w Warszawie), zaś egzamin radcowski - 28 komisji (w tym 9 w Warszawie, po 2 we Wrocławiu, w Katowicach, Krakowie i Poznaniu).

W skład każdej komisji egzaminacyjnej weszło 8 osób: 4 sędziów - przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 4 adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.

Ile osób przystąpiło do egzaminu

Z informacji zawartych na stronie Ministerstwa wynika, że do egzaminu adwokackiego przystąpiło 630 osób, zaś do egzaminu radcowskiego – 1773 zdających.
Warto zaznaczyć, że w tym roku po raz drugi zdający mogli zdawać egzaminy przy użyciu sprzętu komputerowego (za wyjątkiem części testowej).

Zgodnie z przepisami właściwych rozporządzeń, wybór sposobu zdawania egzaminu (odręcznie lub przy użyciu komputera) pozostawiono każdemu zdającemu. Z danych resortu wynika, że około 95% zdających złożyło oświadczenia o wyborze rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie wyników

Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone w 10 komisjach przeprowadzających egzamin adwokacki oraz w 11 komisjach przeprowadzających egzamin radcowski we wrześniu.

W pozostałych 17 komisjach radcowskich i w 1 adwokackiej ogłoszenie wyników nastąpi w październiku 2012 r.

Tegoroczne egzaminy przebiegały bez zakłóceń i zgodnie z obowiązującymi przepisami – taką informację uzyskało Ministerstwo Sprawiedliwości od poszczególnych komisji egzaminacyjnych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ms.gov.pl