Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazała się lista z nazwiskami osób, którym udało się pozytywnie zaliczyć egzaminy zawodowe na aplikacjach. Sprawdź, komu się to powiodło.

Egzaminy adwokackie i radcowskie

Egzaminy radcowskie i adwokackie odbyły się w dniach od 28 do 31 sierpnia 2012 r.

Pierwszego dnia egzaminu zdający odpowiadali na 100 pytań testowych, w kolejnych zaś trzech dniach na podstawie opracowanych na potrzeby egzaminu akt lub opisów stanów faktycznych - rozwiązywali zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz gospodarczego i administracyjnego.

Najlepiej poradzili sobie z zadaniami aplikanci zdający egzamin adwokacki - pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało bowiem 471 spośród 622 zdających (tj. ok. 76%).

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, przeprowadzonego w dniach 28 – 31 sierpnia 2012 r. w poszczególnych komisjach egzaminacyjnych
pobierz plik

Spośród grona osób zdających egzamin radcowski pozytywny wynik uzyskało 1282 spośród 1755 osób(tj. 73%).

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 28 – 31 sierpnia 2012 r. w poszczególnych komisjach egzaminacyjnych
pobierz plik

Egzamin notarialny

Aplikanci notarialni podchodzili do egzaminu w dniach od 4 do 6 września 2012r.

W pierwszym dniu egzaminu zdający odpowiadali na 100 pytań testowych, w kolejnym musieli na podstawie przygotowanych na potrzeby egzaminu casusów oraz opisu problemu prawnego rozwiązać zadania polegające na opracowaniu jednego projektu aktu notarialnego z drugiej części egzaminu oraz opinii prawnej z trzeciej części egzaminu notarialnego.

Trzeciego dnia egzaminu zdający rozwiązywali zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego z drugiej części egzaminu.
Egzamin sprawił zdającym sporo trudności, a pozytywny wynik udało się osiągnąć tylko 347 z 848 osób (tj. ok. 41%).

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 – 6 września 2012 r. w poszczególnych komisjach egzaminacyjnych
pobierz plik