Krajowa Rada Radców Prawnych uchwaliła nowy program aplikacji. Ma on wejść w życie od 1 stycznia 2013 roku.

Uchwała nie została jeszcze opublikowana, ale 1 października Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła założenia nowego programu aplikacji radcowskiej, które są już powszechnie znane. Można było o nich przeczytać m.in. w dwumiesięczniku „Radca Prawny”.

Na jakie zmiany powinni więc być przygotowani przyszli aplikanci? Przede wszystkim na zwiększenie liczby zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń. Wykłady zostaną ograniczone do absolutnie niezbędnych potrzeb. Równocześnie zostanie ograniczona liczba przedmiotów objętych programem szkolenia.

- Szkolenie na aplikacji będzie polegało w znacznie większym stopniu niż obecnie na kształtowaniu umiejętności adeptów do zawodu radcy - mówi Dariusz Sałajewski, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych o nowym programie aplikacji radcowskiej.

W założeniach do uchwały zapisane zostało wprowadzenie zasady, aby na każdym roku aplikacji prowadzone były zajęcia z etyki, a także przewidywane jest zwiększenie zajęć z zakresu tzw. umiejętności miękkich. Chodzi tutaj m.in. o asertywność, zdolności interpersonalne czy kompetencje przywódcze.

Same ćwiczenia mają być prowadzone według z góry przyjętych standardów, które będą obejmować m.in. maksymalną liczbę uczestników zajęć, obowiązek przygotowania się do zajęć i wyrywkowe sprawdzanie tego przygotowania, a także samodzielne opracowywanie przez przyszłych prawników zagadnień prawnych podczas zajęć i w ramach zleconych prac poza zajęciami.

Liczba kolokwiów zostanie zmniejszona o połowę

- Aplikacja będzie nastawiona na większą samodzielność i kreatywność aplikantów. Wskazujemy modelową wielkość grupy szkolonych - 35 osób. Większy nacisk kładziemy na zasady wykonywania zawodu i etyki radcowskiej - zajęcia będą trwać przez cały okres aplikacji w większym wymiarze niż dotychczas. Rady okręgowe będą miały mniej swobody w kształtowaniu planu zajęć, będą mogły tylko zwiększyć liczbę godzin ćwiczeń ponad określone w programie minimum - tłumaczy Dariusz Sałajewski.

W planach jest weryfikacja liczby przedmiotów, z których sprawdzanie wiedzy aplikantów odbywa się w formie kolokwiów. Obecny model aplikacji wymaga od aplikanta znajomości około 150 różnych regulacji. Samorząd radcowski zauważył, że przy tak dużej liczbie istnieje trudność wyspecjalizowania się w konkretnej dziedzinie prawa. – Nie można być dobrym ze wszystkiego – uważają radcy.

- Liczba kolokwiów zostanie zmniejszona o połowę. Będą przeprowadzane w zasadzie tylko z tych przedmiotów, które są na egzaminie zawodowym - informuje Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. - Rezygnujemy z testów, ale za to więcej ma być kolokwiów ustnych, mają sprawdzać, czy aplikant potrafi się wypowiadać - dodaje.

Zmianie ulec ma także system praktyk zawodowych. Nowy program aplikacji radcowskiej przewiduje bowiem obowiązkowy wymiar praktyk 40 spotkań / dni w roku szkoleniowym, rozliczanych w skali całego roku szkoleniowego, bez przypisania do danego miesiąca. Praktyki ustawowe będą wyznaczane przez okręgowe izby radców prawnych i będzie zastosowany do nich limit dozwolonych nieobecności.

Ponadto w planach jest wprowadzenie możliwości uczestniczenia aplikantów w zajęciach ponadobowiązkowych. Chodzi tutaj o zajęcia prowadzone w formie e-learningu.

Na przygotowanie realizacji tego programu Krajowa Rada Radców Prawnych zostawia sobie rok. - Chcemy zorientować się jakie problemy mogą mieć rady z jego wdrożeniem. Będzie to też czas na to, aby przygotować osoby prowadzące zajęcia do nowej metodyki ich organizacji oraz wydać materiały wykorzystywane przy prowadzeniu zajęć - wyjaśnia Sałajewski.