Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się aktualna lista osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu adwokackiego. Wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu lista osób z pozytywnym wynikiem wydłużyła się o kilkanaście nazwisk.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 78f ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości poniżej publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, który odbył się w dniach 28-31 sierpnia 2012 r., wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, który odbył się w dniach 28-31 sierpnia 2012 r.
pobierz plik

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ms.gov.pl