Niezdane przez aplikanta adwokackiego kolokwium roczne nie może być jedyną przesłanką skreślenia go z listy aplikantów. Nie jest bowiem równoznaczne z nieprzydatnością do wykonywania zawodu – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Liczą się też opinie...

Aplikantka adwokacka, która nie zaliczyła kolokwium po zakończeniu pierwszego roku szkolenia, została w 2007 r. skreślona przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie z listy aplikantów.