Liczy się ostateczny wynik egzaminu radcowskiego, a nie jego oceny cząstkowe – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Zdający uzyskał pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego. Odwołał się jednak od ocen z trzech części egzaminu. Uważał, że powinien otrzymać wyższe noty. Komisja egzaminacyjna II stopnia przy ministrze sprawiedliwości stwierdziła, że odwołanie przysługuje jedynie od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego – który może być pozytywny lub negatywny – nie zaś od ocen cząstkowych.

Prestiż