Już 11 grudnia 2018 r. 424 kandydatów będzie miało szansę powalczyć podczas II etapu egzaminu na aplikację sędziowską i prokuratorską o miejsce w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Są to osoby, które 21 listopada 2018 r. pozytywnie zaliczyły pierwszy etap egzaminu – test jednokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa.
Do pierwszego etapu egzaminu kwalifikującego do KSSiP podeszło 1954 osoby. Choć znaczna część zdających przekroczyła poziom 100 punktów (na 150 możliwych) – w przeciwieństwie do aplikacji korporacyjnych, takie osiągnięcie nie zagwarantowało im końcowego sukcesu.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, do drugiego etapu konkursu zostają dopuszczeni kandydaci, stosowanie do liczby uzyskanych punktów, w liczbie odpowiadającej sumie dwukrotności limitów przyjęć na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską. W tym roku Minister Sprawiedliwości wyznaczył na poszczególne aplikacje 110 i 100 miejsc. Liczba 424 zakwalifikowanych wynika z tego, że kilka osób uzyskało identyczny wynik na teście.

Co na drugim etapie?

Podczas drugiego etapu konkursu kwalifikacyjnego na aplikację sędziowską i prokuratorską kandydaci otrzymają do rozwiązania trzy kazusy z prawa: prywatnego, publicznego i karnego. Praca pisemna sprawdzać ma umiejętność dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów faktycznych do zakresów właściwych norm prawnych.

Egzamin rozpocznie się o godz. 10:00 w siedzibie „Targów w Krakowie” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie.

Kandydaci, którzy uzyskają najlepsze wyniki, rozpoczną szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w marcu 2019 r. Zarówno aplikacja sędziowska jak i prokuratorska trwają 36 miesięcy.