Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by aplikanci notarialni lepiej poznali specyfikę prawa rodzinnego.

Jak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia, minister sprawiedliwości proponuje wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli aplikantom odbywanie praktyki w sądzie rejonowym w wydziałach rodzinnych i nieletnich. Skąd taka zamiana? Autorzy pomysłu wskazują, że jednymi z częściej pojawiających się w praktyce notariusza spraw są te z zakresu prawa rodzinnego (zwłaszcza w kwestiach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych), a z uwagi na charakter oraz trudność tej materii, wymagają one dużej wiedzy i doświadczenia. Istotnym elementem pracy notariusza jest również problematyka władzy rodzicielskiej i stosunków między rodzicami a dziećmi (pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, wykonywanie władzy rodzicielskiej, sposób jej wykonywania, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka). W dokumencie informującym o ocenach skutków nowej regulacji możemy również przeczytać, że notariusze mają problemy ze sporządzaniem pełnomocnictw dotyczących powierzenia opieki nad dzieckiem i przekazywania w formie aktów notarialnych elementów władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Proponowana zmiana, zgodnie z założeniami projektu ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Tylko w I półroczu 2017 r. notariusze sporządzili m.in. 28 677 aktów notarialnych, dotyczących umów majątkowych małżeńskich oraz 2 329 aktów notarialnych, obejmujących zgodę małżonka na dokonanie czynności prawnej

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej na etapie opiniowania